shirley * welten

foto's

ruimtelijk werk

statement

projecten * links * cv * contact


the origin of species

the origin of species

2019 | analoge afdruk

Je leeft als mens in de wereld en wordt door je directe omgeving gewaardeerd als persoon, of door de maatschappij om je verworvenheden. Maar als je er niet meer bent, wat blijft er dan over? Wat wíl je dat er overblijft? Wat wil je nalaten? Waar hechten wij nu nog waarde aan van wat aan ons is overgeleverd? Na een aantal generaties, waardeer je dan nog de acties van die ene persoon? Of waardeer je de mensheid als soort, en wat ze in een bepaalde tijd met elkaar bereikt hebben? Of verwerp je de mens? Betwijfel je de prestaties?
Hoe doe je het als mens goed?

Wat wil je dat er overblijft?